Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | eRačun eposlovanje.hr | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia

Qualitas Vita

Go to content

Main menu

AktivnostiPROGRAMI • Mjerenje kvakvoće zraka


 • Mjerenje kvakvoće vode

                                               

 • Publikacije; radovi na temu poboljšanja življenja


 • Prevencija; važnost redovitih pregleda

                                                              

 • Radionice; osnove korištenja računala, osnove engleskog jezika.

                                    

 • Likovne, dramske i literarne radionice

                 

 • Važnost tjelovježbe

                 

 • Upoznavanje prirode


 • Agrom forumi

          

 • Eko-projekti


 • Elektroniki projekti i obnovljiva energija


 • World Community Grid


Back to content | Back to main menu
eRačuni eposlovanje.hr | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia