Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | eRačun eposlovanje.hr | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia

Qualitas Vita

Go to content

Main menuUdruga za razvoj kvalitete života
QUALITAS VITAUdruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja
kvalitete života i civilnog društva.


Djelatnosti udruge su:

izrada i provođenje projekata i programa usmjerenih na poboljšanje kvalitete života pojedinaca ali i šire društvene zajednice.

organiziranje i održavanje radionica, seminara, predavanja i tečajeva vezano za ciljeve udruge.

poticanje proučavanja i pračenja novih spoznaja u oblasti teorije i prakse promicanja zdravlja.

razvoj i primjena novih oblika i metoda u promicanju zdravlja.

predlaganje mjera nadležnim tijelima u svrhu kvalitetnog rada na promicanju zdravlja i kvalitete života.

zaštita i promicanje prava građana za slobodno uključivanje u rad udruge, te pravo čovjeka na osobni razvitak.

suradnja s nadležnim državnim i lokalnim tijelima.

jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje.

izdavanje letaka, biltena, knjiga ili časopisa, iz područja svoje djelatnosti sukladno pravnim propisima


Back to content | Back to main menu
eRačuni eposlovanje.hr | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia